Ewa Treska, M.Sc.

Ewa Treska, M.Sc.

Position: Ph.D. student
Email: ewatres@gmail.com
Room: 2.63
Phone: +48 61 829 57 65
Office hours: Tuesday 10.30-12.30
Research Gate

Research Interests

  Hydrobiology, phycology, phytoplankton, environmental protection. Carnivorous plants - hobby

Current study topics

  Influence of macroalgae on development of phytoplankton communities, ecpecially diatoms

Research Projects

 • 2018 - 2019

  Grant Dziekana Wydziału Biologii UAM no. GDWB-01/2018 Wpływ polifenoli wydzielanych przez Cladophora glomerata na pokrywające ją zbiorowisko peryfitonu (kierownik projektu)

 • 2016 - 2018

  Grant NCN no. 2014/13/B/NZ8/04690 Physicochemical and biological causes of ecological domination of filamentous green algae in freshwater ecosystems (wykonawca)

Chosen publiactions

 • Messyasz B., Treska E. 2019. Benthic diatoms as valuable indicators of anthropogenic eutrophication in biomonitoring of ribbon lake. Ecological Chemistry and Engineering S. 26(1)

 • Messyasz B. Pikosz M., Treska E. 2018. Biology of freshwater macroalgae and their distribution. Chojnacka K., Wieczorek P., Schroeder G., Michalak I. (Red.) Algae Biomass: Characteristics and Applications. Developments in Applied Phycology, vol 8. Springer, Cham. pp 17-31https://doi.org/10.1007/978-3-319-74703-3_3

 • Żurek S., Treska E., Messyasz B. 2017. Strategie życiowe glonów planktonowych jako wskaźnik dla różnego typu stawów z dominacją elodeidów. Środowisko i Przemysł Rozdz. 13, ISBN 978-83-62108-37-4, Wyd. Cursiva, strony 327-353

 • Treska E., Radziszewska A., Messyasz B. 2017. Metody badawcze wykorzystywane w ocenie stanu i potencjału ekologicznego wód na przykładzie stawu miejskiego. Środowisko i Przemysł Rozdz. 3, ISBN 978-83-62108-37-4, Wyd. Cursiva, strony 103-124

 • Messyasz B., Pikosz M., Piechota J., Radziszewska A., Treska E., Kołodziejska A. 2016. Zmiany sezonowe zawartości kryształów CaCO3 oraz peryfitonowych okrzemek na powierzchni plech Cladophora glomerata. Środowisko i Przemysł Rozdz. 15, ISBN 978-83-62108-35-0, Wyd. Cursiva, strony 329-351

 • Messyasz B., Treska E. 2016. Wielopoziomowy wpływ szkodliwych czynników na ekosystem wodny. Środowisko i Przemysł Rozdz. 14, ISBN 978-83-62108-35-0, Wyd. Cursiva, strony 309-328

 • Bojko M., Waloszek A., Treska E., Kozłowska N., Strzałka K. 2014. Wpływ miedzi na kiełkowanie nasion Cardaminopsis arenosa z populacji z terenów skażonych przez górnictwo cynkowo-ołowiowe, dawnej kopalni miedzi oraz nieskażonych w hodowli in vitro. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Rozdz. 3.3, strony 165-179, ISBN 978-83-930319-6-2, Wyd. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Career History

 • 2016 – to date

  PhD student at the Department of Hydrobiology, Faculty of Biology at AMU

 • 2013 – 2015

  MSc in Environmental protection, at the Faculty of Biology at AMU

Scientific internships and Workshops

 • 2018 - Participation in Summer School "School On Science Management for Scientists and Engineers". 08-21.07.2018, Genua, Italy

 • 2018 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 24.06-08.07.2018, Poznań-Wągrowiec

 • 2017 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 25.06-09.07.2017, Poznań-Wągrowiec

 • 2017 - Participation in the one-week traineeship in IOP PAN, consultations with prof. IOP PAN dr hab. Agata Wojtal concerning diatom samples. 27.02-02.03, Kraków

 • 2016/2017 - Participation in the course "Publishing in top journals: jak pisać artykuły do czołowych czasopism anglojęzycznych", 04.11.2016-03.02.2017, Faculty of English, UAM, Poznań

 • 2016 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 28.06-10.07.2016, Poznań-Wągrowiec

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Special Care Species taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Standarized Environmental Management Systems taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Nature Compensation taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of European Habitats - Natura 2000 taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Economics in Environmental Protection taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2014 - Participation in the Erasmus three-month internship in Royal Botanic Garden Edinburgh, VII-IX, Edinburgh, Scotland