Nowy grant w Zakładzie Hydrobiologii!

Pracownik naszego zakładu, prof. UAM dr hab. Sławomir Cerbin oraz prof. Justyna Wolińska z Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries w Berlinie uzyskali finansowanie grantu pt. „Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia?”, w ramach programu NCN BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez polsko-niemieckie zespoły badawcze.