Prof. UAM dr hab. Sławomir Cerbin

Prof. UAM dr hab. Sławomir Cerbin – Lider Grupy Badawczej Ekologii Zooplanktonu

Stanowisko: profesor UAM
E-mail: cerbins@amu.edu.pl
Twitter:
Telefon: 61 829 57 48
Pokój: 1.28
Dyżur:
Wtorki (g. 14:00 - 15:00)
Piątki (g. 14:30 - 15:30)
ORCID
Research Gate
ResearcherID: P-4735-2015
Baza Wiedzy UAM

Specjalność naukowa

Ekologia, hydrobiologia, zooplankton, interakcje zooplankton – fitoplankton, wpływ metanu na sieć troficzną jezior, ochrona środowiska

Aktualne badania

 • Wpływ efektów globalnego ocieplenia i eutrofizacji na krążenie węgla w pelagialu jeziornym

 • Wpływ allelopatii na interakcje zooplantonu i fitoplanktonu

 • Zmiany wielkości ciała Daphnia spp. w odpowiedzi na podwyższanie temperatury i trofii jezior

Projekty badawcze

 • 2020 - 2023

  Kierownik grantu NCN BEETHOVEN LIFE 1 no. 2015/18/M/NZ8/00119 Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia?

 • 2016 - 2020

  Kierownik grantu NCN HARMONIA no. 2015/18/M/NZ8/00119 Wpływ globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu i jego znaczenie w sieci troficznej jezior

 • 2016 - 2019

  Opiekun grantu NCN PRELUDIUM no. 2015/17/N/NZ8/01570 Global warming effects: Efekty globalnego ocieplenia: Możliwości adaptacyjne kompleksu Daphnia longispina do funkcjonowania w podwyższonej temperaturze

 • 2013 - 2017

  Opiekun grantu MNiSW DIAMENTOWY GRANT no. DI2012 014242 Znaczenie rozmiarów ciała w konkurencji o zasoby na tle zmian klimatycznych

 • 2013 - 2016

  Opiekun grantu NCN PRELUDIUM no. 2012/07/N/NZ8/00166 Zmiany morfologiczne sinic nitkowatych indukowane przez Daphnia sp. - ich rola w obronie przed wyjadaniem i w konkurencji o zasoby pokarmowe.

Wybrane publikacje

  2022

 • Dziuba M.K.D., Manzi F., Cerbin S., Wolińska J. 2022. Can climate warming save Daphnia from parasites? Reduced parasite prevalence in Daphnia populations from artificially heated lakes. Limnology and Oceanography.

 • Cerbin S., Pérez G., Rybak M., Wejnerowski Ł., Konowalczyk A., Helmsing N., Naus-Wiezer S., Meima-Franke M., Pytlak Ł., Raaijmakers C., Nowak N., Bodelier P.L.E. 2022. Methane-derived carbon as a driver for cyanobacterial growth. Frontiers in Microbiology 13: 837198.

 • 2021

 • Roszkowska M., Wojciechowska D., Kmita H., Cerbin S., Dziuba M.K., Fiałkowska E., Sobkowiak R., Szydło W., Kaczmarek Ł. 2021. Tips and tricks how to culture water bears: simple protocols for culturing eutardigrades (Tardigrada) under laboratory conditions. The European Zoological Journal 88: 449-465.

 • Dziuba M.K., Kuczynski L., Wejnerowski Ł., Cerbin S., Wolinska J. 2021. Countergradient variation concealed adaptive responses to temperature increase in Daphnia from heated lakes. Limnology and Oceanography 66: 1268-1280.

 • 2020

 • Dziuba M.K., Herdegen-Radwan M., Pluta E., Wejnerowski Ł., Szczuciński W., Cerbin S. 2020. Temperature increase altered Daphnia community structure in artificially heated lakes: a potential scenario for a warmer future. Scientific Reports 10: 13956.

 • Samad M.S., Lee H.J., Cerbin S., Meima-Franke M., Bodelier P. 2020. Niche Differentiation of Host-associated Pelagic Microbes and Their Potential Contribution to Biogeochemical Cycling in Artificially Warmed Lakes. Frontiers in Microbiology 11: 582.

 • 2019

 • Dondajewska R., Gołdyn R., Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Cerbin S. 2019. A shallow lake in an agricultural landscape – water quality, nutrient loads, future management. Limnological Review 19: 25-35.

 • Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Kozak A., Messyasz B., Cerbin S. 2019. Long-Term Water Quality Changes as a Result of a Sustainable Restoration—A Case Study of Dimictic Lake Durowskie. Water 11: 616.

 • Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., […], Żbikowski J. 2019. Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742.

 • 2018

 • Wejnerowski Ł., Cerbin S., Wojciechowicz M., Jurczak T., Glama M., Meriluoto J., Dziuba M. 2018. Effects of Daphnia exudates and sodium octyl sulphates on filament morphology and cell wall thickness of Aphanizomenon gracile (Nostocales), Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales) and Planktothrix agardhii (Oscillatoriales). European Journal of Phycology 53:280-289.

 • 2017

 • Wejnerowski Ł., Cerbin S., Dziuba M. 2017. Setae thickening in Daphnia magna alleviates the food stress caused by the filamentous cyanobacteria. Aquatic Ecology 51: 485-498.

 • Wejnerowski Ł., Wojciechowicz M.K., Glama M., Olechnowicz J., Dziuba M., Cerbin S. 2017. Solitary terminal cells of Aphanizomenon gracile (Cyanobacteria, Nostocales) can divide and renew trichomes. Phycological Research 65: 248-255.

 • Ntalli N., Michaelakis A., Eloh K., Papachristos D.P., Wejnerowski Ł., Caboni P., Cerbin S. 2017. Biocidal effect of (E)-anethole on the cyanobacterium Aphanizomenon gracile Lemmermann. Journal of Applied Phycology 29: 1297-1305.

 • Dziuba M.K., Cerbin S., Wejnerowski Ł. 2017. Is bigger better? A possibility for adaptation of Daphnia to filamentous cyanobacteria in the face of global warming. Hydrobiologia 798: 105-118.

 • 2016

 • Wejnerowski Ł., Cerbin S., Wojciechowicz M.K., Dziuba M.K. 2016. Differences in cell wall of thin and thick filaments of cyanobacterium Aphanizomenon gracile SAG 31.79 and their implications for different resistance to Daphnia grazing. Journal of Limnology 75: 634-643.

 • 2015

 • Wejnerowski Ł., Cerbin S., Dziuba M.K. 2015. Thicker filaments of Aphanizomenon gracile are more harmful to Daphnia than thinner Cylindrospermopsis raciborskii. Zoological Studies 54: 2.

 • 2013

 • Cerbin S., Wejnerowski Ł., Dziuba M.K. 2013. Aphanizomenon gracile increases in width in the presence of Daphnia. A defence mechanism against grazing? Journal of Limnology 72: 505-511.

 • Dziuba M.K., Cerbin S., Wejnerowski Ł. 2013. Cladocera and Copepoda of the Shallow Eutrophic Lake in Natura 2000 Area in Western Poland. Pakistan Journal of Zoology 45: 653-659.

 • De Senerpont Domis L.N., Bartosiewicz M., Davis C., Cerbin S. 2013. The effect of small doses of toxic cyanobacterial food on the temperature response of Daphnia galeata: is bigger better? Freshwater Biology 58: 560-572.

 • 2012 - 2006

 • Cerbin S., Kraak M.H.S., de Voogt P., Visser P.M., Van Donk E. 2010. Combined and single effects of pesticide Carbaryl and toxic Microcystis aeruginosa on the life history of Daphnia pulicaria. Hydrobiologia 643: 129–138.

 • Van Donk E., Cerbin S., Wilken S., Helmsing R.N., Ptacnik R., Verschoor A.M. 2009. The effect of a mixotrophic chrysophyte on toxic and colony-forming cyanobacteria Freshwater Biology 54: 1843-1855.

 • Cerbin S., Van Donk E., Gulati R.D. 2007. The influence of Myriophyllum verticillatum and artificial plants on some life history parameters of Daphnia magna. Aquatic Ecology 41: 263-271.

 • Seaborn D.W., Tengs T., Cerbin S,. Kokocinski M., Marshall H.G. 2006. A group of dinoflagellates similar to Pfiesteria as defined by morphology and genetic analysis. Harmful Aglae 5: 1-8.

 • Wilk-Wozniak E., Cerbin S., Marshal H.G., Burchardt L. 2006. Ultra - structure of two common cyanobacteria: Microcystis aeruginosa Kütz. Elenkin using scanning electron microscopy. Algological Studies 121: 85-89.

CV

 • 2017

  Habilitacja, nauki biologiczne

 • 2009 – do dziś

  Adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

 • 2007 – 2008

  Post-doc na stypendium Marie-Curie w NIOO-KNAW, Centrum Limnologii, Department of Aquatic Food Web Studies, Holandia

 • 2004 – 2006

  Adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

 • 2000 – 2004

  Post-doc w Department of Biological Sciences, Old Dominion University, Norfolk, USA

 • 1997 – 2002

  Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

 • 1995 – 2004

  Pracownik techniczny w Zakładzie Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań (1997 - 2004 urlop bezpłatny)

 • 1992 – 1997

  Studia magisterskie, kierunek biologia środowiska, na Wydziale Biologii UAM, Poznań

Prowadzone zajęcia

 • Biologia i ekologia organizmów wskaźnikowych
 • Struktura i dynamika populacji i biocenoz wodnych
 • Hydrobiologia eksperymentalna
 • Hydrozoologia
 • Biologia i ekologia organizmów wskaźnikowych
 • Toksyczne zagrożenia ekosystemów wodnych
 • Wpływ stresu środowiskowego na funkcjonowanie ekosystemów wodnych
 • Najnowsze trendy w ekologii
 • Ecosystems under environmental stress
 • Aquatic community ecology
 • Experimental Aquatic Ecology (AMU-PIE 2019/2020)