Staż zagraniczny naszej doktorantki na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (Grecja)

Mgr Agnieszka Brzozowska, doktorantka Zakładu Hydrobiologii UAM, przebywała na miesięcznym stażu zagranicznym (luty 2020) w Zakładzie Botaniki, w Szkole Biologii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, w Grecji. Podczas stażu mgr Agnieszka Brzozowska pracowała w laboratorium Cyanolab Dr Spyrosa Gkelisa. Celem stażu było wykonanie analiz filogenetycznych dla polskich szczepów Raphidiopsis raciborskii, w ramach pracy doktorskiej.
Staż został zrealizowany w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Biologii UAM drogą do doskonałości naukowej” POWR.03.02.00-00-I006/17.