dr hab. prof. UAM Mariusz Pełechaty

prof. dr hab. Mariusz Pełechaty


Stanowisko: profesor tytularny
Kierownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (Wielkopolski Park Narodowy)
Email: marpel@amu.edu.pl;
marpelhydro@poczta.onet.pl
Pokój: 2.53
Telefon: 61 829 5760
Dyżur:
studencki: wtorki, g. 10.30 – 12.30
praktyki: wtorki, g. 12.30 – 14.30
Research Gate
Google Scholar

Specjalność naukowa

  Do moich zainteresowań badawczych należą: hydrobiologia i ekologia jezior, biomonitoring oraz ochrona jezior ramienicowych. Moje badania koncentrują się na roślinności wodnej, a głównym obiektem badawczym są ramienice – makroskopowe glony z rodziny Characeae.

Aktualne badania

 • Ekologia i rozprzestrzenieni w świecie rzadkiej ramienicy Lychnothamnus barbatus

 • Skład stabilnych izotopów C i O w inkrustacjach węglanowych ramienic i możliwość ich wykorzystania w rekonstrukcji warunków środowiskowych w jeziorze

 • Ekologia ramienic i ich znaczenie dla jakości wód

 • Zależności wewnątrzbiocenotyczne w jeziorach, ze szczególnym uwzględnieniem roli roślinności wodnej

Projekty edukacyjne

 • 2018 - 2020

  Grant NCBiR POWR.03.01.00-00-U069/17 Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy (kierownik projektu)

Projekty badawcze

 • 2017 - 2020

  Grant NCN, OPUS 12 no. 2016/23/B/NZ8/00635 Rola roślinności wodnej w wiązaniu węgla i jego depozycji w osadzie dennym: analiza porównawcza roślinności ramienicowej i naczyniowej (kierownik projektu)

 • 2016 - 2020

  Opiekun grantu MNiSW Diamentowy Grant DI2015017045 Odbudowa populacji zagrożonego gatunku ramienicy Lychnothamnus barbatus w świetle zmian klimatycznych

 • 2015 - 2016

  Międzynarodowy projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (00042/2015/MP) Program współpracy na rzecz ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej (Polska) i Brandenburgii (Niemcy) (współkoordynator)

 • 2015

  Międzynarodowy projekt: European Multi-Lake Survey, summer 2015 (EMLS); finansowany przez Cyanocost i Netlake (ES1105 i ES1201), (wykonawca)

 • 2010 - 2013

  Grant MNiSW (Nr N N304 042539) Rola zbiorowisk ramienic w przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu warunków siedliskowych oraz struktury zbiorowisk fitoplanktonu ekosystemu jeziornego (wykonawca)

 • 2008 - 2010

  Grant MNiSW (N N305 337534) Analiza składu stabilnych izotopów δ18O i δ13C w inkrustacjach współczesnych ramienic i jego uwarunkowania środowiskowe w kontekście możliwości rekonstrukcji paleośrodowiska i paleoklimatu (kierownik projektu)

 • 2004 - 2007

  Grant KBN (2 P04G 113 27) Roślinność ramienicowa na tle stanu trofii jezior Pojezierza Lubuskiego (środkowo-zachodnia Polska) (kierownik projektu)


Wybrane publikacje

Książki

Artykuły

 • Brzozowski M., Pełechaty M. 2020. Broad morphological and reproductive variability of the endangered macroalga Lychnothamnus barbatus in the depth gradient. Aquatic Botany 165, 103239 https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2020.103239.

 • Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura D. et al. 2019. Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators 98: 736-742 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.11.025.

 • Budzyńska A., Rosińska J., Pełechata A., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Kozak A., Messyasz B., Pęczuła W., Kokociński M., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Mądrecka B., Niedźwiecki M., Alcaraz Parraga P., Pełechaty M., Karpowicz M., Pawlik-Skowrońska B. 2019. Environmental factors driving the occurence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes Science of the Total Environment 650(1): 1338-1347

  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.144.

 • Mantzouki E., Campbell J., van Loon E., […], Pełechaty M. et al. 2018. A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data 5: 180226 https://doi.org/10.1038/sdata.2018.226.

 • Mantzouki E., M., Lürling M., Fastner J., […], Pełechaty M. et al. 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 10(4): 156 https://doi.org/10.3390/toxins10040156.

 • Brzozowski M., Pełechaty M., Pietruczuk K. 2018. Co-occurrence of the charophyte Lychnothamnus barbatus with higher trophy submerged macrophyte indicators. Aquatic Botany 151: 51-55 https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2018.08.003 .

 • Pronin E., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A. 2018. Oxygen stable isotope composition of carbonate encrustations of two modern, widely distributed, morphologically different charophyte species. Hydrobiologia 809(1): 41-52 https://doi.org/10.1007/s10750-017-3444-4.

 • Schubert H., Blindow I., Bueno N. C., Casanova M. T., Pełechaty M., Pukacz A. 2018. Ecology of charophytes – permanent pioneers and ecosystem engineers. Perspectives in Phycology 5(1): 61–74 https://doi.org/10.1127/pip/2018/0080.

 • Pełechaty M., Brzozowski M., Pietruczuk K. 2017. Overwintering and gyrogonite formation by the rare and endangered indicative macroalga Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh. in eutrophic conditions. Aquatic Botany 139: 19-24 https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2017.02.005.

 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A. 2016. Factors influencing cyanobacteria community structure in Chara-lakes. Ecological Indicators 71: 477-490 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.022.

 • Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M. 2016. Depth-dependence and monthly variability of charophyte biomass production: consequences for the precipitation of calcium carbonate in a shallow Chara-lake. Environmental Science and Pollution Research 23: 22433-22442 https://doi.org/10.1007/s11356-016-7420-8.

 • Pronin E., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Frankowski M. 2016. Sharp differences in the δ13C values of organic matter and carbonate encrustations but not in ambient water DIC between two morphologically distinct charophytes. Hydrobiologia 773: 177-191 https://doi.org/10.1007/s10750-016-2698-6.

 • Apolinarska K., Pełechaty M., Pronin E. 2016. Discrepancies between the stable isotope compositions of water, macrophyte carbonates and organics, and mollusc shells in the littoral zone of a charophyte-dominated lake (Lake Lednica, Poland). Hydrobiologia 768: 1–17 https://doi.org/10.1007/s10750-015-2524-6.

 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A. 2015. Winter temperature and shifts in phytoplankton assemblages in a small Chara-lake. Aquatic Botany 124: 10-18 https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2015.03.001.

 • Apolinarska K., Pełechaty M., Kossler A. 2015. Within-sample variability of δ13C and δ18O values of freshwater gastropod shells and the optimum number of shells to measure per sediment layer in the Paddenluch palaeolacustrine sequence, Germany. Journal of Paleolimnology 54: 305-323 https://doi.org/10.1007/s10933-015-9854-2.

 • Pełechaty, M., Ossowska, J., Pukacz, A., Apolinarska, K., Siepak, M. 2015. Site-dependent species composition, structure and environmental conditions of Chara tomentosa L. meadows, western Poland. Aquatic Botany 120(A): 92-100 https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2014.06.015.

 • Brzeska P., Woźniczka A., Pełechaty, M. Blindow I. 2015. New records of Chara connivens Salzmann ex A. Braun 1835 - An extremely rare and protected species in Polish brackish waters. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 143-146 https://doi.org/10.5586/asbp.2015.010.

 • Pełechaty M., Pronin E., Pukacz A. 2014. Charophyte occurrence in Ceratophyllum demersum stands. Hydrobiologia 737: 111-120 http://link.springer.com/article/10.1007/s10750-013-1622-6.

 • Pełechaty M., Pukacz A., Apolinarska K., Pełechata A., Siepak M. 2013. The significance of Chara vegetation in the precipitation of lacustrine calcium carbonate. Sedimentology 60: 1017–1035 https://doi.org/10.1111/sed.12020.

 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska J., Siepak M., Boszke P., Sinkowski M. 2010. Stable isotope composition of Chara rudis incrustation in Lake Jasne, Poland. Hydrobiologia 656(1): 29-42 https://doi.org/10.1007/s10750-010-0426-1.

 • Pełechaty M., Gąbka M., Sugier P., Pukacz A., Chmiel S., Ciecierska H., Kolada A., Owsianny P.M. 2009. Lychnothamnus barbatus in Poland: habitats and associations. Charophytes 2: 13-18.

CV

 • 2017 – do dziś

  Kierownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (Wielkopolski Park Narodowy)

 • 2019 – do dziś

  Profesor tytularny w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 2009 – 2019

  Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 1999 – 2009

  Adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 1995 – 1999

  Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii UAM (temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania siedliskowe fitocenoz Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 w antropogenicznie zróżnicowanych jeziorach Wielkopolski”, promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt)

 • 1990 – 1995

  Student at the Faculty of Biology, AMU, subject: biology, specialty: environmental biology (Master thesis: The role of shoreline vegetation of oligotrophic Lake Jeleń in Western Pomerania, supervisor: Professor Marek Kraska)

 • 1999 – 2009

  Studia na Wydziale Biologii UAM, kierunek: biologia, specjalność biologia środowiska (temat pracy magisterskiej: „Roślinność strefy przybrzeżnej oligotroficznego jeziora Jeleń na Pomorzu Zachodnim”, promotor: prof. dr hab. Marek Kraska)

Prowadzone zajęcia

Wykłady (oraz ćwiczenia/konwersatoria z wymienionych modułów)

 • Hydrobotanika – w języku polskim (wykładowca i koordynator)

 • Przygotowanie do pracy zawodowej (wykładowca i współkoordynator)

 • Wpływ stresu środowiskowego na funkcjonowanie ekosystemów wodnych – w języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów AMU-PIE

 • Biologia i ekologia organizmów wskaźnikowych – w języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów AMU-PIE

 • Environment-forming role of aquatic macrophytes and their application in bioindication – w języku angielskim (wykład w ramach przedmiotu Ecosystem evaluation – bioindicators)

 • Macrophytes as indices of the ecological state of lakes – w języku angielskim (wykład z konwersatorium w ramach przedmiotu Environmental research methods)

Dydaktyka – prace dyplomowe – propozycje tematów

  Prace licencjackie i magisterskie z zakresu ochrony środowiska i biologii (roślinność wodna w ocenie stanu jezior, ekologia ramienic i wyższych roślin wodnych, oddziaływania biotop-biocenoza oraz interakcje wewnątrzbiocenotyczne w jeziorach)

Licencjaty – propozycje tematów

 • Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140.

 • Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowym

Prace magisterskie – propozycje tematów

 • Struktura roślinności płytkowodnego jeziora makrofitowego podlegającego ochronie i perspektywy zachowania jakości jego wód

 • Roślinność czystowodnego jeziora podlegającego ochronie (Wielkopolski PN) i jej zmiany w czasie a stan jakości wód

Prace doktorskie i opieka naukowa

 • Dotychczas realizowane tematy rozpraw doktorskich z zakresu składu stabilnych izotopów węgla i tlenu w inkrustacjach współczesnych ramienic, morfologii oospor ramienic oraz wieloletnich zmian roślinności wodnej Zalewu Wiślanego; dwa przewody zakończone i obronione, dwa przewody w toku

 • Opieka naukowa w Diamentowym Grancie (2016-2020) pt. Odbudowa populacji zagrożonego gatunku ramienicy Lychnothamnus barbatus w świetle zmian klimatycznych (DI2015 017045, kierownik grantu: Michał Brzozowski)

Funkcje administracyjne i aktywność

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. studenckich praktyk zawodowych dla kierunku ochrona środowiska

 • Członek Rady Programowej dla kierunku ochrona środowiska

 • Wiceprzewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 • Członek Rady Redakcyjnej czasopism Polish Journal of Environmental Studies oraz Ekologia i Technika

 • Przewodniczący międzynarodowego towarzystwa naukowego Group of European Charophyte Specialists (w latach 2011-2014)