Prace magisterskie – studia niestacjonarne II stopnia

Propozycje tematów prac magisterskich – studia niestacjonarne II stopnia

BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska
Temat pracy magisterskiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekuna
Czy makroglony są dobrymi wskaźnikami dla stanu ekologicznego wód płynących Polski - analiza SWOT BIO, OSRybak Andrzej
Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowychBIOLGąbka Maciej
Struktura i dynamika zooplanktonu w podgrzanych jeziorach konińskichOS, BIOLCerbin Sławomir
Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowychBIO, OSGąbka Maciej
Wpływ "green tides" makroglonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) na faune morskąBIO, OSRybak Andrzej
Roślinność czystowodnego jeziora podlegającego ochronie (Wielkipolski PN) i jej zmiany w czasie a stan jakości wódBIO, OSPełechaty Mariusz
Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowychBIO, OSGąbka Maciej