Start

previous arrow
next arrow
Slider

Witamy na stronie Zakładu Hydrobiologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nasz zespół grupuje osoby zajmujące się ekosystemami wodnymi i torfowiskowymi. Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wybranych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych i torfowiskowych, a także zagadnień z zakresu ekologii populacyjnej, bioróżnorodności, ochrony przyrody oraz monitoringu przyrodniczego. Prowadzimy badania terenowe i eksperymenty laboratoryjne, korzystamy z metod badań środowiskowych, taksonomicznych, jak i filogenetycznych. Obiektami naszych badań są przede wszystkim glony mikroskopowe i sinice, makroskopowe zielenice, ramienice, makrofity naczyniowe i bezkręgowce wodne.

Historia Zakładu Hydrobiologii rozpoczęła się utworzeniem przez Prof. Izabelę Dąmbską w roku 1960 Pracowni Hydrobiologicznej, a następnie w roku 1978 Zakładu Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Więcej o historii Zakładu Hydrobiologii w Wiadomościach Hydrobiologicznych.

Czym się zajmujemy

Problematyka badawcza realizowana w Zakładzie Hydrobiologii dotyczy m.in.:

  • oceny stanu biologicznego wód powierzchniowych;
  • biologii zakwitów glonów;
  • dynamiki populacji fito- i zooplanktonu w pelagialu oraz litoralu jezior;
  • ekologii glonów oraz sinic inwazyjnych i produkujących toksyny;
  • struktury i ekologii zbiorowisk makrofitów;
  • biologii i taksonomii ramienic.
Zespół Zakładu Hydrobiologii, luty 2017 (fot. A. Walas)