Badania

Tematy badawcze realizowane w Zakładzie Hydrobiologii

  • biologia i ekologia sinic, glonów planktonowych, ramienic, zielenic z rodzaju Ulva, wybranych gatunków roślin naczyniowych oraz gatunków z rodzaju Daphnia;
  • taksonomia wodnych organizmów Pro- i Eucaryota;
  • innowacyjne technologie z ekstraktów glonowych;
  • prowadzimy eksperymenty wpływu temperatury na ekosystemy wodne (jeziora okolic Konina) i torfowiskowe (eksperyment terenowy z manipulacją opadami i temperaturą);
  • problemy adaptacji i wzorców wzrostu różnych grup organizmów: sinic (np. w obronie przed wyjadaniem i w konkurencji o zasoby pokarmowe), makroskopowych glonów (manipulacja zacienieniem i zakwaszeniem), rośliny naczyniowych (adaptacje do czynników hydrodynamicznych w wodach płynących);
  • analiza wybranych aspektów środowiskowych toksyczności sinic;
  • wykorzystanie stabilnych izotopów C i O2 w bioindykacji oraz rekonstrukcjach środowiskowych.

Aktualnie realizowane projekty badawcze kierowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Hydrobiologii