Prace licencjackie – studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac licencjackich – studia stacjonarne I stopnia

BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekuna
Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w identyfikacji i ocenie zachowania siedlisk wodnych (3140, 3150)OSGąbka Maciej
Ekologia ramienic zasiedlających drobne zbiorniki wodne i torfowiskaBIO, OSGąbka Maciej
Makroglony w ocenie stanu ekologicznego rzekOSGąbka Maciej
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia. Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka Maciej
Zastosowanie okrzemek w nowoczesnych technologiachBIO, OSKokociński Mikołaj
Zmiany środowiskowe sprzyjające powstawaniu zakwitów sinicowychBIO, OSKokociński Mikołaj
Biokumulacja toksyn sinicowychBIO, OSKokociński Mikołaj
Globalne ocieplenie jako czynnik sprzyjający ekspansji wybranych gatunków sinicBIO, OSKokociński Mikołaj
Okrzemki w badaniach paleoekologicznych jeziorBIO, OSKokociński Mikołaj
Zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowane przez inwazyjne gatunki sinicBIO, OSKokociński Mikołaj
Ocena stanu ekologicznego rzek nizinnych na podstawie zbiorowisk okrzemek peryfitonowychOSMessyasz Beata
Zmienność letniego fitoplanktonu jezior z dominacją Botryococcus braunii i Oocysis lacustrisBIOMessyasz Beata
Struktura ilościowa fitoplanktonu jezior określonych kodem FV dla NATURA 2000OSMessyasz Beata
Wieloletnie zmiany zbiorowiska fitoplanktonu Jeziora JarosławieckiegoBIO, OSPełechata Aleksandra
Potencjalnie toksyczne gatunki sinic w Jeziorze Łódzko-DymaczewskimBIO, OSPełechata Aleksandra
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zbiorowiska fitoplanktonu ramienicowego Jeziora KuźnickiegoBIOPełechata Aleksandra
Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140 OSPełechaty Mariusz
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowymBIOPełechaty Mariusz
Biogeografia śródlądowych populacji ulwy pogiętej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) BIO, OSRybak Andrzej
Analiza możliwości wykorzystania płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta) jako pułapki biogenówBIO, OSRybak Andrzej