Herbarium

Herbarium Glonów

Zakład Hydrobiologii

Akronim herbarium: POZA (ang. POZnan Algae)

 

KOLEKCJE MIKRO I MAKROGLONÓW:

(1) Ramienice (kolekcja gromadzona pod kierunkiem prof. Izabeli Dąmbskiej), składa się z > 1 400 arkuszy i zawiera około 60 taksonów z Europy. Liczbę arkuszy szacuje się na > 3 tysiące. Zielnik Profesor Dąmbskiej obejmuje zbiory ramienic z obszaru Polski, Francji, Danii, Czech, Słowacji, krajów byłej Jugosławii i krajów nadśródziemnomorskich. Kolekcja zawiera liczne duplikaty i materiały z wydawnictwa zielnikowego Charotheca Polonica. W skład kolekcji wchodzą również alegaty z XIX w. (głównie z terytorium Europy, > 1 tys. arkuszy). Kilkanaście alegatów jest typami nomenklatorycznymi rzadkich gatunków ramienic. Kolekcja ramienic zdeponowana w Zakładzie Hydrobiologii została w 80% skatalogowana.

(2) Zbiór XIX wiecznych wydawnictw zielnikowych obejmuje > 1 500 eksykatów będących częścią wydawnictw zielnikowych takich jak np.: Die Algen Sachsens i Die Characeen Europa’s. Znajdują się tutaj materiały typowe. Zbiór zawiera również kilkaset preparatów trwałych z mikroglonami i sinicami Europy. Zakład Hydrobiologii szczegółowo opracował kolekcję glonów Rabenhorsta (Burchardt i in. 1999).

(3) Własne zbiory pracowników Zakładu Hydrobiologii z terenu Polski i innych krajów Europy

 • M. Gąbka (Grupa glonów: Charophyta; > 1 200 arkuszy, Obszar: Polska i inne kraje europejskie; Czas zbioru od 2000 do 2016).
 • M. Pełechaty (Grupa glonów: Charophyta; Obszar: Polska i inne kraje europejskie; Czas zbioru od 2001 do 2016).
 • A. S. Rybak (Grupy glonów: Chlorophyta (gatunki z rodzaju Ulva (Enteromorpha) i Cladophora); Obszar: Polska, Niemcy, Grecja, Portugalia, Hiszpania i wyspy kanaryjskie); Czas zbioru: od 2008 do 2016).

(4) Najważniejsze zbiory znanych fykologów:

 • J. Karpiński (Grupa glonów: Charophyta; Obszar: Polska; Czas zbioru: lata 20-30 XX wieku).
 • H. Schenck (Grupy glonów: Charophyta, Chlorophyta, Rhodophyta i Pheophyta; Obszar: Morze Północne i Brazylia; Czas zbioru: koniec XIX).
 • T. Daleszyńska (Grupa glonów: Charophyta; Obszar: Wielkopolska, Pomorze i Litwa; Czas zbioru: lata 20-30 XX wieku).
 • D. Fijałkowski (Grupa glonów: Charophyta; Obszar zbioru: Polska Płd. -Wsch.; Czas zbioru: lata 50 i 60 XX wieku).
 • C. F. O. Nordstedt i L., J. Wahlstedt (Grupa glonów: Charophyta; Obszar: Skandynawia; Czas zbioru: XIX wiek).
 • C. Lützow (Grupa glonów: Charophyta; Obszar: Pomorze i Bałtyk; Czas zbioru: koniec XIX wieku).
 • W. Torka (Grupa glonów: Bacillariophyceae; Obszar: Wielkopolska, Pomorze i Niemcy; Czas zbioru: koniec XIX w i lata 20-30 XX w.).
 • J. Pantoschek (Grupa glonów: kopalne Bacillarophyceae; Obszar: Polska, Europa; Czas zbioru: 1889-1935).

Kontakt do Herbarium Glonów Zakładu Hydrobiologii:

Zakład Hydrobiologii
Umultowska 89
61-614 Poznań
Tel.: 61 829 57 62

Maciej Gąbka (gmaciej@amu.edu.pl) lub Andrzej Rybak (rybak.amu.edu.pl)