mgr Cyprian Kowalczyk

Cyprian Kowalczyk


Stanowisko: doktorant
Email: cypkow@amu.edu.pl
Pokój: 2.92
Telefon: +48 61 829 57 64
ORCID
Research Gate
Baza Wiedzy UAM
  Moje zainteresowania dotyczą ekologii, rozmieszczenia oraz wykorzystania okrzemek w badaniach stanu środowiska wodnego. W swoich badaniach zajmuję się określaniem struktury gatunkowej okrzemek środowisk przybrzeżnych, w dużej mierze jezior będących pod presją sztormów morskich i fal tsunami.

Aktualne badania

 • Wykorzystanie wskaźnikowych gatunków okrzemek w badaniach paleoekologicznych, rekonstrukcji stanu ekologicznego środowiska wodnego
 • Zmiany struktur gatunkowych mikroglonów pod wpływem globalnego ocieplenia, fal tsunami, sztormów morskich i ekstremalnych zdarzeń klimatycznych
 • Sukcesja pierwotna okrzemek zbiorników o różnym poziomie trofii

Wybrane publikacje

  2023

 • Pleskot K., Cwynar L.C., Kowalczyk C., Kokociński M., Szczuciński M. 2023. Refining the history of extreme coastal events in southern Newfoundland, NW Atlantic, with lake sediment archives. Quaternary Science Reviews 322: 108401.

CV

 • 2021 – do dziś

  Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Pleskot

 • 2021 – do dziś

  Uczestnik projektu NCN 2020/37/B/ST10/02614: „Odporność jezior przybrzeżnych na ekstremalne zalewy morskie: oszacowanie w oparciu o badania paleoekologiczne z półwyspu Burin (Nowa Fundlandia, Kanada)

 • 2019 - 2021

  Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, temat pracy magisterskiej: Struktura zbiorowisk okrzemek fitobentosowych kolonizujących tkaniny w jeziorach o różnej trofii, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński.

 • 2016 – 2019

  Studia licencjackie na Wydziale Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, temat pracy licencjackiej: Tempo zasiedlania i struktura okrzemek fitobentosowych na różnych rodzajach tkanin, promotor: Prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński.