Julia Gostyńska

Julia Gostyńska

Stanowisko: doktorant
E-mail: julgos@amu.edu.pl
Telefon: +48 518 374 004
Pokój: 2.54
ORCID
Research Gate
Baza Wiedzy UAM
  Moje zainteresowania naukowe dotyczą taksonomii i ekologii hydromakrofitów, a w szczególności mechanizmu konkurencji na poziomie glony nitkowate, rośliny naczyniowe i mikroglony w zbiornikach wodnych. Drugim kluczowym aspektem moich zainteresowań są ramienice w kontekście ich taksonomii, ekologii, realizowanych strategii oraz czynników, które determinują ich organizację przestrzenną.

Aktualne badania

 • Rola substancji polifenolowych w kształtowaniu mechanizmu konkurencji na poziomie glony nitkowate - rośliny naczyniowe (pleustofity) - mikroglony (sinice) w przypowierzchniowej warstwie zbiorników wodnych

Research projects

 • 2021 - 2024

  Projekt "Life in plastic, it's fantastic: unravelling the microalgal community of plastisphere across European lentic systems (PhytoPlastic)", który wygrał w 4. edycji Europejskiego Konkursu „FreshProject”. Projekt został ufundowany przez EFFS – EFYR

Artykuły naukowe

  2022

 • Gostyńska J., Pankiewicz R., Romanowska-Duda Z., Messyasz B. 2022. Overview of allelopathic potential of Lemna minor L. obtained from a shallow eutrophic lake. Molecules 27: 3428.

CV

 • 2021 – do dziś

  Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych w Dyscyplinie Nauki Biologiczne Wydział Biologii UAM, opiekun naukowy pracy: prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

 • 2019 - 2021

  Stacjonarne studia magisterskie, kierunek: biologia ogólna, Wydział Biologii UAM, tytuł pracy dyplomowej: "Wzorce rozmieszczenia dwupiennego gatunku ramienicy (Chara tomentosa L.) w gradiencie głębokościowym jeziora", opiekun naukowy pracy: prof. UAM dr hab. Maciej Gąbka

 • 2016 – 2019

  Stacjonarne studia licencjackie, kierunek: biologia ogólna, Wydział Biologii UAM, tytuł pracy dyplomowej: "Struktura przestrzenna oraz zależności pomiędzy gatunkami roślinności wodnej w troficznie stabilnym choć poddanym presji antropogenicznej płytkowodnym jeziorze (Jezioro Jarosławieckie, WPN)", opiekun naukowy pracy: prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty