Współpraca

Bierzemy czynny udział w praktycznym zastosowaniu nauki, przygotowaniu innowacyjnych technologii, patentów oraz wykonujemy badania zlecone z zakresu nauk przyrodniczych.

Oferujemy:

  • szkolenia z zakresu biologicznych metod oceny stanu środowiska
  • profesjonalny pobór próbek środowiskowych
  • usługi w zakresie ochrony środowiska – doradztwo, ekspertyzy środowiskowe
  • waloryzacje przyrodnicze terenu
  • współpracę przy projektach badawczych