mgr Paulina Mróz

mgr Paulina Mróz

Stanowisko: doktorant
E-mail: pmroz@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 34 62 (Piła)
Pokój: 2.38

Research Gate

Specjalność naukowa

Hydrobiologia, ekologia złotowiciowców, gradienty środowiskowe w ekosystemach wodnych, jeziora dystroficzne

Aktualne badania

Ekologia i wzorce rozmieszczenia Chrysophyceae i Synurophyceae wzdłuż wybranych gradientów środowiskowych

Wybrane publikacje

Mróz P., Gąbka M. 2013. Charophytes (Characeae, Charophyta) of peatland habitats in the vicinity of Drawsko and Miały (Noteć Forest, NW Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 17: 71-75.

CV

  • od 2012: Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu; Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
  • 2010-2012: Studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska