mgr Marta Pikosz

dr Marta Pikosz

E-mail: pikosz@amu.edu.pl

Research Gate
  • Interakcje między zielenicami nitkowatymi: efekty taksonomiczne, ekologiczne i biochemiczne
  • Przyczyny i skutki tworzenia się mat makroglonowych w ekosystemach wodnych