mgr Ewa Treska

mgr Ewa Treska

Stanowisko: doktorant
Email: ewatres@gmail.com
Pokój: 2.63
Telefon: 61 829 57 65 (sekretariat)
Dyżur: wtorki, g. 10.30-12.30
Research Gate

Specjalność naukowa

  Hydrobiologia, fykologia, fitoplankton, ochrona środowiska. Hobbystycznie hoduję rośliny owadożerne

Aktualne badania

  Badanie wpływu mat makrozielenic na rozwój fitobentosu, ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek

Projekty badawcze

 • 2018 - 2019

  Grant Dziekana Wydziału Biologii UAM nr GDWB-01/2018 Wpływ polifenoli wydzielanych przez Cladophora glomerata na pokrywające ją zbiorowisko peryfitonu (kierownik projektu)

 • 2016 - 2018

  Grant NCN nr 2014/13/B/NZ8/04690 Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych (wykonawca)

Wybrane publikacje

 • Messyasz B., Treska E. 2019. Benthic diatoms as valuable indicators of anthropogenic eutrophication in biomonitoring of ribbon lake. Ecological Chemistry and Engineering S. 26(1)

 • Messyasz B. Pikosz M., Treska E. 2018. Biology of freshwater macroalgae and their distribution. Chojnacka K., Wieczorek P., Schroeder G., Michalak I. (Red.) Algae Biomass: Characteristics and Applications. Developments in Applied Phycology, vol 8. Springer, Cham. pp 17-31https://doi.org/10.1007/978-3-319-74703-3_3

 • Żurek S., Treska E., Messyasz B. 2017. Strategie życiowe glonów planktonowych jako wskaźnik dla różnego typu stawów z dominacją elodeidów. Środowisko i Przemysł Rozdz. 13, ISBN 978-83-62108-37-4, Wyd. Cursiva, strony 327-353

 • Treska E., Radziszewska A., Messyasz B. 2017. Metody badawcze wykorzystywane w ocenie stanu i potencjału ekologicznego wód na przykładzie stawu miejskiego. Środowisko i Przemysł Rozdz. 3, ISBN 978-83-62108-37-4, Wyd. Cursiva, strony 103-124

 • Messyasz B., Pikosz M., Piechota J., Radziszewska A., Treska E., Kołodziejska A. 2016. Zmiany sezonowe zawartości kryształów CaCO3 oraz peryfitonowych okrzemek na powierzchni plech Cladophora glomerata. Środowisko i Przemysł Rozdz. 15, ISBN 978-83-62108-35-0, Wyd. Cursiva, strony 329-351

 • Messyasz B., Treska E. 2016. Wielopoziomowy wpływ szkodliwych czynników na ekosystem wodny. Środowisko i Przemysł Rozdz. 14, ISBN 978-83-62108-35-0, Wyd. Cursiva, strony 309-328

 • Bojko M., Waloszek A., Treska E., Kozłowska N., Strzałka K. 2014. Wpływ miedzi na kiełkowanie nasion Cardaminopsis arenosa z populacji z terenów skażonych przez górnictwo cynkowo-ołowiowe, dawnej kopalni miedzi oraz nieskażonych w hodowli in vitro. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Rozdz. 3.3, strony 165-179, ISBN 978-83-930319-6-2, Wyd. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

CV

 • 2016 – do dziś

  Doktorantka w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 2013 – 2015

  Studia magisterskie, kierunek Environmental protection, na Wydziale Biologii UAM

Staże naukowe i warsztaty

 • 2018 - Participation in Summer School "School On Science Management for Scientists and Engineers". 08-21.07.2018, Genua, Italy

 • 2018 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 24.06-08.07.2018, Poznań-Wągrowiec

 • 2017 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 25.06-09.07.2017, Poznań-Wągrowiec

 • 2017 - Participation in the one-week traineeship in IOP PAN, consultations with prof. IOP PAN dr hab. Agata Wojtal concerning diatom samples. 27.02-02.03, Kraków

 • 2016/2017 - Participation in the course "Publishing in top journals: jak pisać artykuły do czołowych czasopism anglojęzycznych", 04.11.2016-03.02.2017, Faculty of English, UAM, Poznań

 • 2016 - Participation in organisation of the International Summer School "Ecological state of the lake during restoration measures". 28.06-10.07.2016, Poznań-Wągrowiec

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Special Care Species taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Standarized Environmental Management Systems taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Nature Compensation taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of European Habitats - Natura 2000 taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2015 - Course Completion Certificate for successful completion of Economics in Environmental Protection taught in the Faculty of Biology, June, UAM, Poznań

 • 2014 - Participation in the Erasmus three-month internship in Royal Botanic Garden Edinburgh, VII-IX, Edinburgh, Scotland